Kelet-Európa országai

A kelet-európai országokat kulturális és történelmi sajátosságaik szerint csoportosítják. Egyrészt olyan országokat tömörítenek, amelyek az ortodox egyház befolyása alá kerültek és szláv nyelvűek. Sokan közülük, mint Szerbia, Montenegró, Horvátország a Török-Oszmán Birodalom uralta. Ezért találunk itt sok évszázaddal ezelőtt letelepedett muszlimot.

Másrészt olyan régiók, mint Magyarország, Csehország és Szlovákia az Osztrák-Magyar Birodalom részét képezték. Nyugathoz közeli kultúrájuk van, bár nem a Római Birodalom szállta meg őket.

Hány ország Kelet-Európában

Európa régiójaként Kelet-Európa 10 független országból áll (Fehéroroszország, Bulgária, Csehország, Magyarország, Moldova, Lengyelország, Románia, Oroszország, Szlovákia, Ukrajna). Lásd alább a kelet-európai országok és függőségek népesség szerinti listáját. Ezenkívül az oldal ezen a végén ábécé sorrendben mindegyiket megtalálja.

1. Fehéroroszország

Fehéroroszország, hivatalosan a Fehérorosz Köztársaság, egy kelet-európai ország. Az ország szárazföldi állam, és Lettországgal, Litvániával, Lengyelországgal, Oroszországgal és Ukrajnával határos.

Fehéroroszország nemzeti zászlaja
 • Főváros: Minszk
 • Terület: 207 560 km²
 • Nyelvek: fehérorosz és orosz
 • Pénznem: fehérorosz rubel

2. Bulgária

Bulgária dél-európai köztársaság a Balkán északkeleti részén, északról Romániával, nyugatról Szerbiával és Macedóniával, délről Görögországgal és Törökországgal, keleten pedig a Fekete-tenger partjával határos. Bulgária mintegy 7,2 millió lakosa van, Szófia pedig a főváros és a legnagyobb város.

Bulgária nemzeti zászló
 • Főváros: Szófia
 • Terület: 110 910 km²
 • Nyelv: bolgár
 • Pénznem: bolgár leva

3. Cseh Köztársaság

Csehország, formálisan Csehország, egy közép-európai ország és az Európai Unió tagja.

Cseh nemzeti zászló
 • Főváros: Prága
 • Terület: 78 870 km²
 • Nyelv: cseh
 • Pénznem: cseh korona

4. Magyarország

Magyarország közép-európai köztársaság. Magyarország fővárosa Budapest. Az ország Ausztriával, Szlovákiával, Ukrajnával, Romániával, Szerbiával, Horvátországgal és Szlovéniával határos. Magyarország a 9. századra nyúlik vissza, és a lakosság az ugor nyelvet magyarul beszéli.

 • Főváros: Budapest
 • Terület: 93 030 km²
 • Nyelv: magyar
 • Pénznem: Forint

5. Moldova

Moldova, hivatalos nevén a Moldovai Köztársaság, Romániával és Ukrajnával határos köztársaság Kelet-Európában. Az ország lakossága 3,5 millió.

Moldova nemzeti zászló
 • Fővárosa: Kisinyov
 • Terület: 33 850 km²
 • Nyelv: román
 • Pénznem: moldovai lej

6. Lengyelország

Lengyelország, formálisan a Lengyel Köztársaság, egy köztársaság Közép-Európában. Lengyelország nyugaton Németországgal, délen Csehországgal és Szlovákiával, keleten Ukrajnával és Fehéroroszországgal, északon Litvániával és Oroszországgal határos.

Lengyelország nemzeti zászlaja
 • Főváros: Varsó
 • Terület: 312 680 km²
 • Nyelv: lengyel
 • Pénznem: zloty

7. Románia

Románia köztársaság Kelet-Európában. Az országot északon Ukrajna, keleten Moldova és a Fekete-tenger, délen Bulgária, a Duna mentén, nyugaton Magyarország és Szerbia határolja.

Románia nemzeti zászló
 • Főváros: Bukarest
 • Terület: 238 390 km²
 • Nyelv: román
 • Pénznem: román lej

8. Oroszország

Oroszország, formálisan az Orosz Föderáció, egy szövetségi köztársaság, amely Kelet-Európa nagy részét és egész Észak-Ázsiát foglalja magában.

Oroszország nemzeti zászló
 • Főváros: Moszkva
 • Terület: 17 098 242 km²
 • Nyelv: orosz
 • Pénznem: rubel

9. Szlovákia

Szlovákia egy közép-európai köztársaság, amely Lengyelországgal, Ukrajnával, Magyarországgal, Ausztriával és a Cseh Köztársasággal határos.

Szlovákia nemzeti zászlaja
 • Fővárosa: Pozsony
 • Terület: 49 040 km²
 • Nyelv: szlovák
 • Pénznem: Euro

10. Ukrajna

Ukrajna kelet-európai ország. Romániával, Moldovával, Magyarországgal, Szlovákiával, Lengyelországgal, Fehéroroszországgal és Oroszországgal határos. Délen az országnak a Fekete-tengerre néző partja van.

Ukrajna nemzeti zászló
 • Főváros: Kijev
 • Terület: 603 550 km²
 • Nyelv: ukrán
 • Pénznem: Grivnya

Kelet-Európa országainak és fővárosaik listája

Mint fentebb említettük, 3 független ország van Kelet-Európában. Közülük a legnagyobb ország Oroszország, a legkisebb pedig Moldova. A fővárossal rendelkező kelet-európai országok teljes listája  az alábbi táblázatban látható, a legutóbbi teljes népesség szerint rangsorolva.

Rang Független Ország Jelenlegi népesség Főváros
1 Oroszország 146,793,744 Moszkva
2 Ukrajna 42,079,547 Kijev
3 Lengyelország 38 413 000 Varsó
4 Románia 19,523,621 Bukarest
5 Cseh Köztársaság 10,652,812 Prága
6 Magyarország 9 764 000 Budapest
7 Fehéroroszország 9,465,300 Minszk
8 Bulgária 7 000 039 Sofia
9 Szlovákia 5,450,421 Pozsony
10 Moldova 3,547,539 Kisinyov

Kelet-Európa országainak térképe

Kelet-Európa országainak térképe

Kelet-Európa rövid története

Ókori és kora középkor

Korai civilizációk és törzsi társadalmak

Kelet-Európa, amely olyan régiókat foglal magában, mint a Balkán, a balti államok és a keleti szláv országok, változatos és összetett történelemmel rendelkezik. A korai lakosok közé tartoztak a trákok, illírek és dákok a Balkánon, valamint a balti törzsek északon. A szkíták és szarmaták a sztyeppéken kóboroltak, míg a szláv törzsek az i.sz. 5. század körül kezdtek megtelepedni a térségben, megteremtve a leendő államok alapjait.

Bizánci befolyás és szláv terjeszkedés

A Bizánci Birodalom jelentős hatással volt a Balkánra, elterjesztette a kereszténységet, a művészetet és az építészetet. A keleti ortodox egyház létfontosságú szerepet játszott Kelet-Európa kulturális és vallási identitásának kialakításában. A szláv törzsek, köztük a modern oroszok, ukránok és fehéroroszok ősei, terjeszkedtek Kelet-Európában, integrálódtak a helyi lakossággal és korai politikákat hoztak létre.

Magas középkori időszak

Kijevi Rusz és a fejedelemségek felemelkedése

A Kijevi Rusz megalakulása a 9. században jelentős fejleményt jelentett a kelet-európai történelemben. A varangok által alapított Kijevi Rusz a szláv törzsek erőteljes szövetsége lett Kijev nagyhercegének vezetése alatt. A Kijevi Rusz keresztényesítése 988-ban, Vlagyimir herceg vezetésével a keleti ortodoxiát tette uralkodó vallássá.

A mongol invázió és az aranyhorda

A 13. században a mongol invázió lerombolta Kelet-Európát, ami a Kijevi Rusz Arany Horda általi leigázásához vezetett. A mongol iga mélyen érintette a régiót, politikai széttagoltságot és gazdasági nehézségeket okozva. Néhány fejedelemség azonban, mint például Moszkva, a mongolokkal együttműködve, és fokozatosan a függetlenség kinyilvánításával megkezdte a hatalom felemelkedését.

Késő középkor és kora újkor

A Lengyel-Litván Nemzetközösség felemelkedése

A 14. és 15. században alakult ki a Lengyel-Litván Nemzetközösség, egy hatalmas állam, amely a krewoi unió (1385) és a lublini unió (1569) révén jött létre. A Nemzetközösség Európa egyik legnagyobb és legnépesebb államává vált, amelyet egyedülálló „Arany Szabadság” rendszere jellemez, amely jelentős politikai jogokat biztosított a nemességnek.

Oszmán terjeszkedés és Habsburg befolyás

Az Oszmán Birodalom terjeszkedése a Balkánra a 14. és 15. században jelentős hatással volt Kelet-Európára. Konstantinápoly 1453-as bukása jelentette az oszmán uralom kezdetét Délkelet-Európában, ami több évszázados török ​​befolyáshoz vezetett a térségben. Ezzel párhuzamosan a Habsburgok kiterjesztették ellenőrzésüket Kelet-Európa egyes részeire, különösen Magyarországon és a Nyugat-Balkánon, hozzájárulva az összetett politikai helyzethez.

Modern korszak

Lengyelország felosztása és Oroszország felemelkedése

A 18. század végén Lengyelországot (1772, 1793, 1795) Oroszország, Poroszország és Ausztria felosztotta, ami a Lengyel-Litván Nemzetközösség eltűnéséhez vezetett a térképről. Eközben az Orosz Birodalom kiterjesztette területét, Kelet-Európa meghatározó hatalmává vált. Az Orosz Birodalom felemelkedése olyan vezetők alatt, mint Nagy Péter és Nagy Katalin jelentős modernizációs erőfeszítéseket és területi terjeszkedést hozott.

Nacionalizmus és függetlenségi mozgalmak

A 19. századot a nacionalizmus és a függetlenségi mozgalmak erősödése jellemezte Kelet-Európában. Az Oszmán Birodalom hanyatlása és a Habsburg-uralom meggyengülése új nemzeti államok létrejöttét tette lehetővé. A görög függetlenségi háború (1821-1830) más balkáni nemzeteket is a függetlenség elérésére ösztönzött. Az 1848-as forradalmak is jelentős hatást gyakoroltak, elősegítették a nemzettudat és a politikai változást.

20. századi zűrzavar

világháború és a versailles-i békeszerződés

Az első világháború és az azt követő versailles-i békeszerződés (1919) drámai módon átalakította Kelet-Európát. A birodalmak összeomlása új államok létrejöttéhez vezetett, köztük Lengyelország, Csehszlovákia és Jugoszlávia. A két világháború közötti időszakot a politikai instabilitás, a gazdasági kihívások és a tekintélyelvű rendszerek térnyerése jellemezte.

világháború és a szovjet uralom

A második világháború pusztítást hozott Kelet-Európában, jelentős csaták és atrocitások történtek a térségben. A náci megszállás és a holokauszt mély hatást gyakorolt ​​a kelet-európai lakosságra. A háború után a Szovjetunió megszerezte az ellenőrzést Kelet-Európa felett, ami Moszkvához igazodó kommunista kormányok megalakulásához vezetett. A vasfüggöny kettéosztotta Európát, geopolitikai és ideológiai megosztottságot teremtve, amely a hidegháború végéig tartott.

Kortárs fejlemények

A kommunizmus bukása és a demokratikus átmenetek

A 20. század végén Kelet-Európában összeomlottak a kommunista rezsimek, kezdve a lengyelországi Szolidaritás mozgalommal, és 1989-ben a berlini fal leomlásával tetőzött. A Szovjetunió ezt követő, 1991-es felbomlása lehetővé tette a balti államok függetlenségét és függetlenségét. más kelet-európai nemzetek. Ezek az országok elindultak a demokrácia, a piacgazdaság és a nyugati intézményekkel való integráció felé vezető úton.

Európai Uniós integráció és modern kihívások

A 21. században számos kelet-európai ország csatlakozott az Európai Unióhoz és a NATO-hoz, stabilitást, biztonságot és gazdasági növekedést keresve. A régió azonban folyamatos kihívásokkal néz szembe, beleértve a politikai korrupciót, a gazdasági egyenlőtlenségeket és az Oroszországgal fennálló feszültségeket. Az olyan konfliktusok, mint az ukrajnai háború, rávilágítanak Kelet-Európa geopolitikai ingadozásaira.

You may also like...