Az európai országok listája (ábécé sorrendben)

A világ legsűrűbben lakott kontinenseként Európa a földgömb északi féltekén található. Teljes területe 10 498 000 négyzetkilométer, lakossága pedig 744,7 millió. Az Orosz Föderáció 17 075 400 négyzetkilométerével Európa legnagyobb országa, és 143,5 millió lakosával a legnépesebb nemzet. Ezt követi Németország 357 120 négyzetkilométerrel és 81,89 millió lakossal.

Régiók Európában

  • Kelet-Európa
  • Nyugat-Európa
  • Észak-Európa
  • Dél-Európa

Földrajzilag Európát északon a Jeges-gleccser-óceán, keleten az Urál-hegység, délen a Kaszpi- és Fekete-tenger, valamint a Kaukázus-hegység (Európa és Ázsia közötti természetes határvonal), valamint a Földközi-tenger határolja. Tekintse meg a következő Európa térképet.

Európai országok térképe

Hány ország van Európában

2020-ban 45 ország van az európai kontinensen. A méretek között nagy a különbség, és itt található a kis Vatikán (0,44 négyzetkilométer), Monaco (0,44 négyzetkilométer), San Marino (61,2 négyzetkilométer), Liechtenstein (160 négyzetkilométer) és az Andorrai Hercegség (468 négyzetkilométer). négyzetkilométer).

Transzkontinentális országok Európában

A következő öt ország Európában és Ázsiában is található. Népesség szerint vannak felsorolva.

  • Oroszország
  • Kazahsztán
  • Azerbajdzsán
  • Grúzia
  • pulyka

Ciprus szigete Ázsia része, de politikailag Európához tartozik. A kis szigetet Törökország és az Egyesült Királyság foglalja el, amelyeknek még mindig vannak ott katonai bázisai. A terület egy részét, a déli részét 2004-ben vették fel az Európai Unióba. Grúzia, Azerbajdzsán és Örményország földrajzi szempontból az ázsiai kontinenshez tartozó országok. A Kaukázus régiójában találhatók, és transzkontinentális országoknak tekinthetők. Azerbajdzsán és Grúzia Oroszországgal határos (európai rész), előbbi 2001. január 25-e óta tagja az Európa Tanácsnak.

Európa összes országának betűrendes listája

Összefoglalva, Európában összesen 45 független nemzet és 6 függő terület található. Tekintse meg az alábbiakat az európai országok teljes listája ABC sorrendben:

# Zászló Ország neve Népesség Hivatalos név
1 Albánia zászló Albánia 2,877,808 Albán Köztársaság
2 Andorra zászló Andorra 77,276 Andorrai Hercegség
3 Ausztria zászló Ausztria 9,006,409 Osztrák Köztársaság
4 Fehéroroszország zászló Fehéroroszország 9,449,334 Fehérorosz Köztársaság
5 Belgium zászló Belgium 11,589,634 Belga Királyság
6 Bosznia és Hercegovina zászlaja Bosznia és Hercegovina 3,280,830 Bosznia és Hercegovina
7 Bulgária zászló Bulgária 6,948,456 Bolgár Köztársaság
8 Horvátország zászló Horvátország 4,105,278 Horvát Köztársaság
9 Cseh Köztársaság zászlaja Cseh Köztársaság 10,708,992 Cseh Köztársaság
10 Dánia zászló Dánia 5,792,213 Dán Királyság
11 Észtország zászló Észtország 1,326,546 Észt Köztársaság
12 Finnország zászló Finnország 5,540,731 Finn Köztársaság
13 Franciaország zászló Franciaország 65,273,522 Francia Köztársaság
14 Németország zászló Németország 83,783,953 Német Szövetségi Köztársaság
15 Görögország zászló Görögország 10,423,065 Görög Köztársaság
16 Szentszék zászló Apostoli Szentszék 812 Apostoli Szentszék
17 Magyarország zászló Magyarország 9,660,362 Magyarország
18 Izland zászló Izland 341 254 Izlandi Köztársaság
19 Írország zászló Írország 4,937,797 Írország
20 Olaszország zászló Olaszország 60,461,837 Olasz Köztársaság
21 Lettország zászló Lettország 1,886,209 Lett Köztársaság
22 Liechtenstein zászló Liechtenstein 38,139 Liechtenstein
23 Litvánia zászló Litvánia 2,722,300 Litván Köztársaság
24 Luxemburg zászló Luxemburg 625 989 Luxemburgi Nagyhercegség
25 Málta zászló Málta 441,554 Máltai Köztársaság
26 Moldova zászló Moldova 4,033,974 Moldovai Köztársaság
27 Monaco zászló Monaco 39,253 Monacói Hercegség
28 Montenegró zászló Montenegró 628,077 Montenegró
29 Hollandia zászló Hollandia 17,134,883 Holland Királyság
30 Észak-Macedónia zászlaja Észak-Macedónia 2,022,558 Észak-Macedónia Köztársaság
31 Norvégia zászló Norvégia 5,421,252 Norvég Királyság
32 Lengyelország zászló Lengyelország 37,846,622 Lengyel Köztársaság
33 Portugália zászló Portugália 10,196,720 Portugál Köztársaság
34 Románia zászló Románia 19,237,702 Románia
35 Oroszország zászló Oroszország 145,934,473 Orosz Föderáció
36 San Marino zászló San Marino 33,942 San Marino Köztársaság
37 Szerbia zászló Szerbia 8,737,382 Szerb Köztársaság
38 Szlovákia zászló Szlovákia 5,459,653 Szlovák Köztársaság
39 Szlovénia zászló Szlovénia 2,078,949 Szlovén Köztársaság
40 Spanyolország zászló Spanyolország 46,754,789 Spanyol Királyság
41 Svédország zászló Svédország 10 099 276 Svéd Királyság
42 Svájc zászló Svájc 8,654,633 Svájci Államszövetség
43 Törökország zászló pulyka 84,339,078 Török Köztársaság
44 Ukrajna zászló Ukrajna 43,733,773 Ukrajna
45 Egyesült Királyság zászlaja Egyesült Királyság 67,886,022 Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága

Európai Únió

Az Európai Unió (EU) egy gazdasági és politikai tömb, amelynek fő célja a béke fenntartása az európai kontinensen gazdasági, társadalmi és kulturális programokon keresztül. Az összes európai ország közül 28 ország vesz részt az Európai Unióban.

Európa országainak térképe

Európa rövid története

Ősi civilizációk

Őskori Európa

Európa története a történelem előtti emberi tevékenységgel kezdődik, amit a franciaországi Lascaux barlangfestmények és az angliai Stonehenge-i festmények bizonyítanak. A neolitikus forradalomban megjelent a mezőgazdaság és az állandó települések, ami a korai civilizációk felemelkedéséhez vezetett.

Klasszikus ókor: Görögország és Róma

Az ie 8. és 4. század között virágzó ókori Görögország a filozófia, a politika és a művészetek fejlődésével fektette le a nyugati civilizáció alapjait. Athén és Spárta városállamok kiemelkedőek voltak, és Nagy Sándor hódításai a hellenisztikus kultúrát elterjesztették Európában és Ázsiában.

Az ie 509-ben alapított Római Köztársaság i.e. 27-re a Római Birodalommá fejlődött. Róma hatalmas birodalma egyesítette Európa nagy részét, utakat, vízvezetékeket és a latin nyelvet hozott magával. A Pax Romana (i.e. 27-180) a viszonylagos béke és stabilitás időszakát jelentette. A Nyugat-Római Birodalom hanyatlása az i. sz. 5. században Európa kisebb királyságokra való feldarabolásához vezetett.

Középkorú

Bizánci Birodalom és a kora középkori királyságok

A Bizánci Birodalom, a Kelet-Római Birodalom folytatása, megőrizte a római és görög hagyományokat, miközben hatással volt Kelet-Európára és a Közel-Keletre. Nyugat-Európában olyan germán királyságok alakultak ki, mint a frankok, amikor Nagy Károly (i. e. 768-814) létrehozta a Karoling Birodalmat, Nyugaton pedig újjáélesztette a császári címet.

A feudalizmus és a Szent Római Birodalom

A központosított hatalom összeomlása a feudalizmus kialakulásához vezetett, egy olyan rendszerhez, ahol a helyi urak kormányozták saját földjüket, de katonai szolgálattal egy királynak tartoztak. Az i.sz. 962-ben megalakult Szent Római Birodalom Nagy Károly örökségének felelevenítésére törekedett, bár az államok széttagolt konföderációja maradt. Ebben az időszakban a szerzetesség és a katolikus egyház döntő szerepet játszott a tudás megőrzésében és a társadalom stabilizálásában.

Reneszánsz és reformáció

A reneszánsz

A reneszánsz, amely a 14. században Olaszországban kezdődött, és Európa-szerte terjedt el, a klasszikus tanulás és a művészeti innováció iránti megújult érdeklődés időszaka volt. Előrelépést hozott a művészetben, a tudományban és a gondolkodásban, és olyan figurák járultak hozzá jelentős mértékben, mint Leonardo da Vinci, Michelangelo és Galilei.

A reformáció

A 16. századi protestáns reformáció, amelyet Luther Márton 95 tézise indított el 1517-ben, megkérdőjelezte a katolikus egyház tekintélyét, és vallási széttagoltsághoz vezetett. A reformáció és az azt követő katolikus ellenreformáció átformálta Európa vallási környezetét, és olyan konfliktusokhoz vezetett, mint a harmincéves háború (1618-1648), valamint a protestáns és katolikus államok létrejötte.

Kora újkor

A felfedezés kora

A 15. és 16. századi kutatások korában olyan európai hatalmak, mint Spanyolország, Portugália, majd később Anglia, Franciaország és Hollandia kiterjesztették birodalmukat Amerikára, Afrikára és Ázsiára. Ez a korszak óriási gazdagságot hozott Európának, de évszázados gyarmatosítást és kizsákmányolást is elindított.

Felvilágosodás és forradalmak

A 17. és 18. századi felvilágosodás az értelmet, az egyéni jogokat és a tudományos vizsgálódást hangsúlyozta. Olyan filozófusok, mint Voltaire, Rousseau és Kant befolyásolták a politikai gondolkodást, megalapozva a forradalmi mozgalmakat. A francia forradalom (1789-1799) drámai módon átalakította Franciaországot, és Európa-szerte felkeléseket inspirált, ami Bonaparte Napóleon felemelkedéséhez és a napóleoni háborúkhoz (1803-1815) vezetett.

19. század

Ipari forradalom

Az ipari forradalom, amely a 18. század végén Nagy-Britanniában kezdődött, Európa-szerte elterjedt, és a gazdaságokat agrárból iparivá változtatta. A technológiai és közlekedési innovációk, mint például a gőzgép és a vasutak, ösztönözték az urbanizációt és a társadalmi változásokat.

Nacionalizmus és államalapítás

A 19. századot a nacionalizmus felemelkedése és a modern nemzetállamok kialakulása jellemezte. Olaszország és Németország egyesülése az 1860-as és 1870-es években átformálta Európa politikai térképét. Az olyan birodalmak hanyatlása, mint az oszmán és az osztrák-magyar birodalmak, új államok létrejöttéhez és a nemzeti feszültségek fokozódásához vezetett.

20. század és a jelenkor

Világháborúk és következményeik

A 20. századot két világháború uralta. Az első világháború (1914-1918) jelentős politikai felforduláshoz, birodalmak összeomlásához és a nemzeti határok újrarajzolásához vezetett. A második világháború (1939-1945) páratlan pusztítást és holokausztot hozott, majd Európa megosztottságát a hidegháború idején. A Szovjetunió által vezetett keleti blokk és az Egyesült Államok vezette nyugati blokk a kommunizmus és a kapitalizmus közötti ideológiai konfliktusokat képviselte.

Európai integráció

A második világháború utáni Európában erőfeszítéseket tettek a béke és az együttműködés előmozdítása érdekében, ami az Európai Gazdasági Közösség (EGK) 1957-es létrehozásához és az Európai Unióvá (EU) való fejlődéshez vezetett. Az EU célja a gazdasági együttműködés, a politikai stabilitás biztosítása és a jövőbeni konfliktusok megelőzése volt.

Modern kihívások

A 21. század új kihívásokat hozott, beleértve a gazdasági válságokat, a migrációs kérdéseket és a populizmus térnyerését. A 2016-os Brexit-népszavazás rámutatott az EU-n belüli feszültségekre. Európa környezetvédelmi aggályokkal és a fenntartható fejlődés szükségességével is szembesül. E kihívások ellenére Európa továbbra is globális vezető szerepet tölt be a kultúra, a technológia és a politikai gondolkodás terén.

You may also like...