Rhestr o wledydd Gogledd America

Fel is-gyfandir o’r Americas, lleolir Gogledd America o fewn Hemisffer y Gorllewin a Hemisffer y Gogledd. Fel y trydydd cyfandir mwyaf ar ôl Asia ac Affrica, mae gan gyfandir Gogledd America arwynebedd o 24,709,000 km², sy’n cyfrif am 16.5% o gyfanswm arwynebedd tir y byd. Gyda phoblogaeth o 579,024,000, mae’r cyfandir yn cyfrannu at 7.5% o boblogaeth y byd.

Faint o wledydd yng Ngogledd America

O 2024 ymlaen, mae cyfanswm o 24 o wledydd yng Ngogledd America. Yn eu plith, Canada yw’r wlad fwyaf fesul ardal a’r Unol Daleithiau yw’r un fwyaf yn ôl poblogaeth. Mewn cyferbyniad, y wlad leiaf ar gyfandir Gogledd America yw Saint Kitts a Nevis, a gyfansoddwyd gan ddwy ynys fechan.

Yr ieithoedd mwyaf cyffredin yw Saesneg a Sbaeneg, tra bod llawer o ieithoedd eraill hefyd yn cael eu siarad, gan gynnwys Ffrangeg, Iseldireg ac ieithoedd Indiaidd. Protestaniaid neu Gatholigion yw’r trigolion yn bennaf.

Rhestr o holl wledydd Gogledd America

Gweler y canlynol am restr lawn o bedair ar hugain o wledydd gogledd America yn nhrefn yr wyddor:

# Baner Gwlad Enw Swyddogol Dyddiad Annibyniaeth Poblogaeth
1 Baner Antigua a Barbuda Antigua a Barbuda Antigua a Barbuda Tachwedd 1, 1981 97,940
2 Baner y Bahamas Bahamas Cymanwlad y Bahamas Gorffennaf 10, 1973 393,255
3 Baner Barbados Barbados Barbados Tachwedd 30, 1966 287,386
4 Baner Belize Belize Belize Medi 21, 1981 397,639
5 Bermuda Bermuda
6 Baner Canada Canada Canada Gorphenaf 1, 1867 37,742,165
7 Baner Costa Rica Costa Rica Gweriniaeth Costa Rica Medi 15, 1821 5,094,129
8 Baner Ciwba Ciwba Gweriniaeth Ciwba Ionawr 1, 1959 11,326,627
9 Baner Dominica Dominica Cymanwlad Dominica Tachwedd 3, 1978 71,997
10 Baner Gweriniaeth Dominica Gweriniaeth Dominica Gweriniaeth Dominica Chwefror 27, 1821 10,847,921
11 Baner El Salvador El Salvador Gweriniaeth El Salvador Medi 15, 1821 6,486,216
12 Baner Grenada Grenada Grenada Chwefror 7, 1974 112,534
13 Baner Guatemala Gwatemala Gweriniaeth Guatemala Medi 15, 1821 17,915,579
14 Baner Haiti Haiti Gweriniaeth Haiti Ionawr 1, 1804 11,402,539
15 Baner Honduras Honduras Gweriniaeth Honduras Medi 15, 1821 9,904,618
16 Baner Jamaica Jamaica Jamaica Awst 6, 1962 2,961,178
17 Baner Mecsico Mecsico Unol Daleithiau Mecsico Medi 16, 1810 128,932,764
18 Baner Nicaragua Nicaragua Gweriniaeth Nicaragua Medi 15, 1821 6,624,565
19 Baner Panama Panama Gweriniaeth Panama Tachwedd 28, 1821 4,314,778
20 Baner St.Kitts a Nevis St. Kitts a Nevis Sant Kitts a Nevis Medi 19, 1983 52,441
21 Baner St Lucia St Lucia Sant Lucia Chwefror 22, 1979 181,889
22 Baner St. Vincent a'r Grenadines St. Vincent a’r Grenadines Saint Vincent a’r Grenadines Hydref 27, 1979 110,951
23 Baner Trinidad a Tobago Trinidad a Tobago Gweriniaeth Trinidad a Tobago Awst 31, 1962 1,399,499
24 Baner yr Unol Daleithiau Unol Daleithiau Unol Daleithiau America Gorphenaf 4, 1776 331,002,662

Map Lleoliad o Ogledd America

Map o Wledydd Gogledd America

Gwledydd Mwyaf yng Ngogledd America a Phroffiliau

Canada

 • Prifddinas: Ottawa
 • Arwynebedd: 9,984,670 km²
 • Ieithoedd: Saesneg a Ffrangeg
 • Arian cyfred: Doler Canada

Mae Canada yn cynnwys 10 talaith – Alberta, British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Newfoundland a Labrador, Nova Scotia, Ontario, Ynys y Tywysog Edward, Quebec a Saskatchewan a thair tiriogaeth – Tiriogaethau’r Gogledd-orllewin, Nunavut a Yukon.

Unol Daleithiau America

 • Prifddinas: Washington, DC
 • Arwynebedd: 9,831,510 km²
 • Iaith: Saesneg
 • Arian cyfred: Doler yr UD

Mae gan yr Unol Daleithiau 50 o daleithiau, sy’n cael eu cynrychioli ar hanner cant o sêr presennol baner y genedl honno.

Y rhain yw: Alabama, Alaska, Arcansas, Arizona, California, Cansas, Gogledd Carolina, De Carolina, Colorado, Conecticute, Gogledd Dakota, De Dakota, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Rhodes Island, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Massachusetts, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, Efrog Newydd, New Mexico, Oklahoma, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Tennessee, Texas, Utah, Vermonte, Virginia, West Virginia, Washington, Wiscosin a Wyoming.

Yr Ynys Las

 • Prifddinas: Nuuk
 • Arwynebedd: 2,166,086 km²
 • Iaith: Yr Ynys Las
 • Arian cyfred: Danish Krone

Rhennir yr Ynys Las yn dair sir: Gorllewin Ynys Las, Ynys Las Oridental a gogledd yr Ynys Las.

Mecsico

 • Prifddinas: Dinas Mecsico
 • Estyniad tiriogaethol: 1,964,380 km²
 • Iaith: Sbaeneg
 • Arian cyfred: Peso Mecsicanaidd

Rhennir y Mecsico yn 31 talaith: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chiuaua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Talaith Mecsico, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, New Lion, Oaxaca, Povoa, Arteaga Queretaro, Quintana Roo, San Luis Potosi, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatan a Zaratecas.

Hanes Cryno Gogledd America

Cyfnod Cyn-Columbian

Gwareiddiadau Cynhenid

Cyn cyswllt Ewropeaidd, roedd Gogledd America yn gartref i ddiwylliannau a gwareiddiadau brodorol amrywiol. Ymhlith y rhain roedd y Ancestral Puebloans yn y De-orllewin, sy’n adnabyddus am eu hanheddau clogwyni a’u cymdeithasau cymhleth, a diwylliant Mississippi yn y De-ddwyrain, sy’n nodedig am eu hadeiladu twmpathau a chanolfannau trefol mawr fel Cahokia. Ffynnodd y bobloedd Inuit ac Aleut yn rhanbarthau’r Arctig, tra datblygodd Cydffederasiwn Iroquois yn y Gogledd-ddwyrain strwythurau a chynghreiriau gwleidyddol soffistigedig.

Archwilio a Gwladychu Ewropeaidd

Fforwyr Cynnar

Ar ddiwedd y 10fed ganrif, sefydlodd fforwyr Norsaidd dan arweiniad Leif Erikson anheddiad yn Vinland, y credir ei fod yn Newfoundland, Canada heddiw. Fodd bynnag, ni ddechreuodd archwilio Ewropeaidd parhaus tan ddiwedd y 15fed ganrif a dechrau’r 16eg ganrif, gyda ffigurau fel Christopher Columbus a John Cabot yn olrhain yr arfordiroedd.

Gwladychiad Sbaeneg, Ffrengig, a Seisnig

Roedd y Sbaenwyr ymhlith y cyntaf i sefydlu trefedigaethau yng Ngogledd America, gan sefydlu St. Augustine yn Fflorida yn 1565 ac archwilio’r De-orllewin. Sefydlodd y Ffrancwyr, dan arweiniad fforwyr fel Samuel de Champlain, Quebec yn 1608 ac ehangodd eu dylanwad trwy’r fasnach ffwr yn rhanbarthau Great Lakes a Mississippi Valley.

Sefydlodd y Saeson Jamestown yn Virginia yn 1607 a Plymouth Colony yn 1620. Tyfodd y trefedigaethau Seisnig yn gyflym, wedi eu hysgogi gan amaethyddiaeth, masnach, a mewnlifiad cyson o ymsefydlwyr. Dros amser, datblygodd y cytrefi hyn hunaniaethau rhanbarthol gwahanol: ffocws Lloegr Newydd ar fasnach a diwydiant, economi amrywiol y Trefedigaethau Canol a goddefgarwch crefyddol, a dibyniaeth y Trefedigaethau Deheuol ar amaethyddiaeth planhigfeydd a chaethwasiaeth.

Cyfnod Trefedigaethol ac Annibyniaeth

Gwrthdaro a Chyfnerthu

Yn ystod yr 17eg a’r 18fed ganrif gwelwyd gwrthdaro niferus rhwng pwerau Ewropeaidd yn cystadlu am reolaeth dros Ogledd America. Daeth Rhyfel Ffrainc ac India (1754-1763), rhan o’r Rhyfel Saith Mlynedd mwy, i ben gyda Chytundeb Paris (1763), a ildiodd diriogaethau Ffrainc yng Nghanada a dyffryn dwyreiniol Afon Mississippi i’r Prydeinwyr.

Chwyldro America

Tyfodd tensiynau rhwng coron Prydain a’i threfedigaethau Americanaidd yn y 1760au a’r 1770au dros faterion fel trethiant heb gynrychiolaeth. Arweiniodd y tensiynau hyn at y Chwyldro Americanaidd (1775-1783). Mynegodd y Datganiad Annibyniaeth, a fabwysiadwyd ar 4 Gorffennaf, 1776, awydd y trefedigaethau am hunanlywodraeth. Daeth y rhyfel i ben gyda Chytundeb Paris (1783), gan gydnabod annibyniaeth yr Unol Daleithiau.

Ehangu a Gwrthdaro

Ehangu tua’r Gorllewin

Cafodd y 19eg ganrif ei nodi gan ehangu tiriogaethol cyflym yn yr Unol Daleithiau, wedi’i ysgogi gan ideoleg Tynged Maniffest – y gred bod y genedl i fod i ehangu ar draws y cyfandir. Ymhlith y digwyddiadau allweddol roedd Prynu Louisiana (1803), anecsio Texas (1845), ac ymfudiadau Llwybr Oregon. Fe wnaeth darganfod aur yng Nghaliffornia ym 1848 ysgogi symudiad pellach tua’r gorllewin.

Dadleoliad Cynhenid

Daeth ehangiad yn aml ar draul poblogaethau brodorol, a gafodd eu hadleoli trwy bolisïau fel Deddf Dileu India 1830, gan arwain at Lwybr y Dagrau. Fe wnaeth gwrthdaro fel y Rhyfeloedd Seminole a’r Plains Indian Wars ddirywio ymhellach boblogaethau a diwylliannau brodorol.

Rhyfel Cartref ac Ailadeiladu

Arweiniodd ehangu caethwasiaeth i diriogaethau newydd at densiynau adrannol, gan arwain at Ryfel Cartref America (1861-1865). Daeth y rhyfel i ben gyda threchu’r Taleithiau Cydffederal a dileu caethwasiaeth (13eg Diwygiad). Ceisiodd oes yr Adluniad (1865-1877) ailadeiladu’r De ac integreiddio caethweision rhydd i gymdeithas, ond fe’i nodweddwyd gan heriau gwleidyddol a chymdeithasol sylweddol.

Diwydiannu a Moderneiddio

Twf Economaidd a Mewnfudo

Gwelodd diwedd y 19eg ganrif a dechrau’r 20fed ganrif dwf diwydiannol sylweddol, gyda datblygiadau mewn technoleg a chludiant, megis y rheilffordd draws-gyfandirol. Gwelodd y cyfnod hwn hefyd fewnlifiad mawr o fewnfudwyr o Ewrop, Asia, ac America Ladin, gan gyfrannu at drefoli dinasoedd yn gyflym.

Newidiadau Cymdeithasol a Gwleidyddol

Aeth symudiadau blaengar ar ddechrau’r 20fed ganrif i’r afael â materion fel hawliau llafur, pleidlais i fenywod (19eg Diwygiad ym 1920), a gwaharddiad (18fed Diwygiad ym 1920). Daeth y Dirwasgiad Mawr (1929-1939) â chaledi economaidd, gan arwain at bolisïau Bargen Newydd yr Arlywydd Franklin D. Roosevelt, a oedd yn anelu at adfer sefydlogrwydd economaidd a darparu rhwydi diogelwch cymdeithasol.

Rhyfeloedd Byd a Rhyfel Oer

Rhyfel Byd I a II

Chwaraeodd yr Unol Daleithiau ran arwyddocaol yn y ddau Ryfel Byd, gan ddod i’r amlwg fel archbwer byd-eang ar ôl yr Ail Ryfel Byd. Gwelodd y cyfnod ar ôl y rhyfel ffyniant economaidd, datblygiadau technolegol, a sefydlu sefydliadau rhyngwladol fel y Cenhedloedd Unedig.

Oes y Rhyfel Oer

Nodweddwyd y Rhyfel Oer (1947-1991) gan wrthdaro ideolegol rhwng yr Unol Daleithiau a’r Undeb Sofietaidd, gan arwain at ryfeloedd dirprwy, y ras arfau, a’r ras ofod. Roedd digwyddiadau allweddol yn cynnwys Rhyfel Corea, Argyfwng Taflegrau Ciwba, a Rhyfel Fietnam. Daeth y Rhyfel Oer i ben pan ddiddymwyd yr Undeb Sofietaidd ym 1991.

Cyfnod Cyfoes

Hawliau Sifil a Symudiadau Cymdeithasol

Cafodd canol yr 20fed ganrif ei nodi gan y Mudiad Hawliau Sifil, a frwydrodd dros ddiwedd arwahanu hiliol a gwahaniaethu. Roedd cyflawniadau nodedig yn cynnwys Deddf Hawliau Sifil 1964 a Deddf Hawliau Pleidleisio 1965. Yn ystod y degawdau dilynol gwelwyd eiriolaeth barhaus dros gydraddoldeb rhywiol, hawliau LGBTQ+, a diogelu’r amgylchedd.

Datblygiadau Economaidd a Gwleidyddol

Gwelodd yr 20fed ganrif hwyr a dechrau’r 21ain ganrif newidiadau economaidd sylweddol, gan gynnwys twf y sector technoleg a globaleiddio. Yn wleidyddol, mae Gogledd America wedi wynebu heriau fel terfysgaeth, anghydraddoldeb economaidd, a diwygio mewnfudo. Mae’r Unol Daleithiau, Canada, a Mecsico yn parhau i chwarae rolau dylanwadol ar y llwyfan byd-eang, gyda chydweithrediad rhanbarthol trwy gytundebau fel NAFTA a’i olynydd, yr USMCA.

You may also like...