Author: countryaah

Rhestr o wledydd yn Oceania

Rhestr o wledydd yn Oceania

Oceania yw’r cyfandir lleiaf yn y byd. Wedi’i leoli yn hemisffer y de, mae’n cynnwys Awstralia ac Ynysoedd y Môr Tawel (Polynesia, Melanesia a Micronesia). Mewn termau gweithredol, ceisiwn rannu’r blaned yn glystyrau cyfandirol...

Gwledydd yng Ngorllewin Affrica

Gwledydd yng Ngorllewin Affrica

Faint o Genhedloedd yng Ngorllewin Affrica Wedi’i leoli yng ngorllewin rhan Affrica, mae Gorllewin Affrica yn cynnwys 16  gwlad. Dyma restr yn nhrefn yr wyddor o holl wledydd Gorllewin Affrica: Benin, Burkina Faso, Cape Verde, Côte...

Gwledydd yn Nwyrain Affrica

Gwledydd yn Nwyrain Affrica

Faint o Genhedloedd yn Nwyrain Affrica Wedi’i leoli yn rhan ddwyreiniol Affrica, mae Dwyrain Affrica yn cynnwys 18  gwlad. Dyma restr yn nhrefn yr wyddor o holl wledydd Dwyrain Affrica: Burundi, Comoros, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya,...

Gwledydd yng Ngogledd Affrica

Gwledydd yng Ngogledd Affrica

Faint o Genhedloedd yng Ngogledd Affrica Wedi’i leoli yng ngogledd rhan Affrica, mae Gogledd Affrica yn cynnwys 7  gwlad. Dyma restr yn nhrefn yr wyddor o holl wledydd Gogledd Affrica: Algeria, yr Aifft, Libya, Moroco, Swdan,...

Gwledydd yng Nghanolbarth Affrica

Gwledydd yng Nghanolbarth Affrica

Faint o Genhedloedd yng Nghanolbarth Affrica Wedi’i leoli yn rhan ganol Affrica, mae Canolbarth Affrica yn cynnwys 9  gwlad. Dyma restr yn nhrefn yr wyddor o holl wledydd Canolbarth Affrica: Angola, Camerŵn, Gweriniaeth Canolbarth Affrica, Chad,...

Gwledydd yn Ne Affrica

Gwledydd yn Ne Affrica

Faint o Genhedloedd yn Ne Affrica Wedi’i leoli yn rhan ddeheuol Affrica, mae De Affrica yn cynnwys 5  gwlad. Dyma restr yn nhrefn yr wyddor o holl wledydd De Affrica: Botswana, Lesotho, Namibia, Swaziland, a De...

Rhestr o Wledydd Affrica (Trefn yr wyddor)

Rhestr o Wledydd Affrica (Trefn yr wyddor)

Fel yr ail gyfandir mwyaf, mae gan Affrica arwynebedd o 30.3 miliwn cilomedr sgwâr, sy’n cynrychioli 20.4 y cant o arwynebedd tir y Ddaear. Mae’r enw Affrica yn deillio o gyfnod y Rhufeiniaid. Yn...

Gwledydd yng Nghanolbarth Asia

Gwledydd yng Nghanolbarth Asia

Mae Canolbarth Asia, fel y mae ei henw yn awgrymu, wedi’i leoli yng nghanol cyfandir Asia, rhwng Môr Caspia, Tsieina, gogledd Iran a de Siberia. Mae’r rhanbarth yn cynnwys yr ardal o wledydd, megis...

Gwledydd yng Ngorllewin Asia

Gwledydd yng Ngorllewin Asia

Faint o wledydd yng Ngorllewin Asia Fel rhanbarth o Asia, mae Gorllewin Asia yn cynnwys 19 o  wledydd annibynnol (Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Cyprus, Georgia, Iran, Irac, Israel, Gwlad yr Iorddonen, Kuwait, Libanus, Oman, Palestina, Qatar, Saudi...

Gwledydd yn Ne-ddwyrain Asia

Gwledydd yn Ne-ddwyrain Asia

Mae’r rhanbarth a elwir De-ddwyrain Asia, fel y mae ei enw’n awgrymu, wedi’i leoli yn rhan dde-ddwyreiniol y cyfandir ac mae’n cwmpasu tiriogaethau gwledydd fel Malaysia, Brunei ac Indonesia. Mae rhan dda o boblogaeth...